di động

Điện thoại di động Shenzhen Eloam
trang web chinh thưc

Bước một: Sử dụng điện thoại thông minh để cài đặt phần mềm quét mã, chẳng hạn như "wochacha", "Win on Quick Code" vv
Bước hai: Mở mã QR có mã QR, sau đó bạn có thể liên kết.
Bước ba: mở liên kết, và sau đó nhập Weyes Điện thoại di động Website chính thức.

Quét mã QR, bạn có thể đưa vào trang web điện thoại di động
trang chủ  >  FAQ  >  Tại sao không thể tạo nhiều tệp PDF?

FAQ

Tại sao không thể tạo nhiều tệp PDF?

2014/08/12
Trả lời:
1. Người dùng có thể thiết lập nhiều PDF tạo qua đường dẫn; Công cụ (menu) - > Tùy chọn - > Cài đặt Ảnh - > Tùy chọn PDF (để tích hợp nhiều tệp tin vào một tệp PDF).
2. Nhấp vào menu "Nhiều tài liệu PDF" và sau đó trống trống trở thành màu đen
3. Trở lại chế độ ảnh và chọn tập tin mà bạn mong đợi để làm cho PDF, và nhấp vào PDF đơn và hoàn thiện sáng tạo.