di động

Điện thoại di động Shenzhen Eloam
trang web chinh thưc

Bước một: Sử dụng điện thoại thông minh để cài đặt phần mềm quét mã, chẳng hạn như "wochacha", "Win on Quick Code" vv
Bước hai: Mở mã QR có mã QR, sau đó bạn có thể liên kết.
Bước ba: mở liên kết, và sau đó nhập Weyes Điện thoại di động Website chính thức.

Quét mã QR, bạn có thể đưa vào trang web điện thoại di động

Gỉai pháp không cần sử dụng giấy

Ngân hàng


Áp dụng "Máy quét dải rộng phần cứng + Hệ thống kế toán doanh nghiệp" để giải quyết vấn đề kinh doanh. Quét máy quét qua máy quét thẻ ID, kiểm tra séc, chứng chỉ kế toán, thông tin đăng ký của khách hàng, hình thức mở, chuyển nhượng / chuyển khoản, tài liệu, hợp đồng tín dụng, đảm bảo Preserving technical documents with an effective, an toàn, tập trung, giúp đỡ ngân hàng xử lý quyền hạn của tập tin, trung chuyển tiền, Seal auto contrastetc