di động

Điện thoại di động Shenzhen Eloam
trang web chinh thưc

Bước một: Sử dụng điện thoại thông minh để cài đặt phần mềm quét mã, chẳng hạn như "wochacha", "Win on Quick Code" vv
Bước hai: Mở mã QR có mã QR, sau đó bạn có thể liên kết.
Bước ba: mở liên kết, và sau đó nhập Weyes Điện thoại di động Website chính thức.

Quét mã QR, bạn có thể đưa vào trang web điện thoại di động
trang chủ  >  Chứng chỉ  >  Thành viên của môi trường phát tri thức Trung Quốc và đổi mới công đoàn

Thành viên của môi trường phát tri thức Trung Quốc và đổi mới công đoàn

Giáo dục giáo dục